Last Sensor Reading: 2022-05-28 03:10:07
Water height: 72.28 moh
Air Temperature: 08.20 C
Water Temperature: 09.76 C

Regulerings avtale for Grimevannet fra 1865
Høyeste tillate vannstand: 72,04 moh
Laveste tillate vannstand: 71,13 moh

Flom info:
Kritisk nivå om det fortsatt regner: 73,00 moh
Rør under Framo går full: 73,45 moh
Flom starter oppside Framo: 73,50 moh
Nesttun får flom: 73.65 moh

Elv blir tørrlagt 71.73 moh
Download Data