Målestasjon Grimevannet:

Status: 2019-08-19 05:50:09
Vann nivå: 72.20 moh
Luft temp: 11.80 C
Vann temp: 13.72 C
Nedbør siste 10min: 00.40mm

Regulerings avtale for Grimevannet fra 1865
Høyeste tillate vannstand: 72,04 moh
Laveste tillate vannstand: 71,13 moh

Flom info:
Kritisk nivå om det fortsatt regner: 73,00 moh
Rør under Framo går full: 73,45 moh
Flom starter oppside Framo: 73,50 moh
Nesttun får flom: 73.65 moh

Økologisk mangfold
Elv blir tørrlagt 71.73 moh
Last ned Data Grimevannet 24 timer Grimevannet Temperatur 24 timer