Målestasjon Grimevannet:

Status: 2019-03-23 21:50:08
Vann nivå: 72.41 moh
Luft temp: 01.90 C
Vann temp: 07.36 C
Nedbør siste 10min: 00.00mm

Regulerings avtale for Grimevannet fra 1865
Høyeste tillate vannstand: 72,04 moh
Laveste tillate vannstand: 71,13 moh

Flom info:
Kritisk nivå om det fortsatt regner: 73,00 moh
Rør under Framo går full: 73,45 moh
Flom starter oppside Framo: 73,50 moh
Nesttun får flom: 73.65 moh

Økologisk mangfold
Elv blir tørrlagt 71.73 moh
Last ned Data Grimevannet 24 timer Grimevannet Temperatur 24 timer