Last Sensor Reading: 2021-05-13 08:00:08
Water height: 70.88 moh
Air Temperature: 06.80 C
Water Temperature: 07.76 C

Regulerings avtale for Grimevannet fra 1865
Høyeste tillate vannstand: 72,04 moh
Laveste tillate vannstand: 71,13 moh

Flom info:
Kritisk nivå om det fortsatt regner: 73,00 moh
Rør under Framo går full: 73,45 moh
Flom starter oppside Framo: 73,50 moh
Nesttun får flom: 73.65 moh

Elv blir tørrlagt 71.73 moh
Download Data